Antifriz

Antifriz je tekućina koja štiti motor od smrzavanja i čuva ga od korozije i pregrijavanja. Često zaboravljamo kada smo ga zadnji puta promijenili ili ispitali njegovu snagu. Preporučljivo ga je mijenjati svakih par godina ili najkasnije kod velikog servisa.