AGR ventil

EGR ventil

AGR ventil ili EGR ventil-ventil regeneracije ispušnih plinova je važan senzor u vozilu jer smanjuje emisiju NOx plinova čime postiže da temperatura sagorijevanja ne prelazi optimalnih 1800 stupnjeva celzijevih. Također pomaže da se zadrži optimalna temperatura tako što se dio ispušnih plinova vraća u cilindar.