Katalizator

Katalizator ima zadaću da pročišćava ispušne plinove, ali s vremenom gubi svojstva i potrebno ga je promijeniti. Uz tipske nudimo povoljno i odgovarajuće univerzalne katalizatore sa garancijom.