Sajla ručne kočnice

Kao i ostali dijelovi kočionog sistema, sajla ručne kočnice potrošni je dio i s vremenom gubi svojstva te ih je potrebno promijeniti.