Uvjeti poslovanja

 

OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranica od strane korisnika. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Fransoa obrta, uključujući, ali se ne ograničavajući na www.fransoa.hr.
Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik.
Fransoa znači Fransoa obrt, sa sjedištem u Zagrebu, Valpovačka 12, upisano uobrtnički registar u Zagrebu pod matičnim brojem obrta upisa (MBO) 92740596 , OIB 91177242241
Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
– unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
– koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
– koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
– unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Fransoa ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Fransoa ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća i koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Fransoa se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Fransoa nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Fransoa se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Fransoa samo zbog postojanja veze s web stranicom.
Fransoa zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
Fransoa neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Fransoa zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
Fransoa zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

KORIŠTENJE USLUGE  ONLINE TRGOVINE

Korištenje usluge online trgovine je dostupno isključivo korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni.
Korisnik potvrđuje:
– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Fransoa izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.

korisnik pristaje da se kupnja putem Web stranice vrši na način da korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem email ili telefonske ponude na način da ih bira na temelju osnovnog opisa proizvoda.
Narudžba proizvoda se vrši elektronskim i telefonskim putem.
Ukoliko Fransoa nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takvog proizvoda ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM TELEFONSKE I ONLINE PRODAJE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“KN”) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem telefona.
Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz proizvode predstavljaju ponudu Fransoa za sklapanje Ugovora. Korisnik svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Fransoa.
Predmet Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web stranice fransoa.hr.
Ugovor stupa na snagu od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Fransoa na jedan od slijedećih načina:
odabirom plaćanja i zaključivanjem narudžbe putem telefona
odabirom plaćanja i slanjem narudžbe na mail: info@fransoa.hr

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača korisnik Ugovor može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, korisnik nas mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora

Na dnu ove stranice nalazi se poveznica na obrazac za jednostrani raskid ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od korisnika primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam korisnik dostavi dokaz da nam je robu poslao nazad.
Korisnik robu treba poslati ili je predati nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora.
U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora izravne troškove povrata robe mora snositi korisnik.
U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koju vraća, koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Za materijalne nedostatke odgovaramo sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te korisnik nije dobio naručeni proizvod već neki drugi. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Fransoa koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE KUPACA

Reklamacije i prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:
na e-mail adresu: info@fransoa.hr
na adresu: Fransoa obrt, Valpovačka 12, 10040 Zagreb

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Fransoa zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA