Kupac je svaka fizička osoba koja izvrši plaćanje proizvoda/e u Fransoa trgovini.
Kupac je svaka fizička osoba koja izvrši narudžbu u našoj internet trgovini u cijelosti prihvaćanjem svih ovdje navedenih uvjeta poslovanja, uvjeta korištenja fransoa.hr internet stranice i uvjeta kupnje koji su dostupni prilikom narudžbe, te plati puni iznos koji se od njega traži na način koji je odabrao.

Kupac je svaka prava ili fizička osoba naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.

Podatci o obrtu:

Puni naziv obrta: Fransoa obrt za trgovinu i usluge Vl. Davor Matić
O.I.B.: 91177242241
MBO: 092740596
PDV Broj: HR91177242241
IBAN: HR3924840081104467158 RBA
Vlasnik obrta: Davor Matić

Kontakt: Tel: +385 1 2911 333, Email: info@fransoa.hr
Adresa sjedišta: Valpovačka 12, 10040 Zagreb, Hrvatska
Fransoa obrt za trgovinu i usluge vl. Davor Matić obvezuje se poslovati u skladu s legitimnim zakonima Republika Hrvatske.

Fransoa obrt za trgovinu i usluge ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe.
Reklamacije i zahtjevi za povrate se šalju isključivo na mail adresu info@fransoa.hr ili poštom na adresu Valpovačka 12, 10040 Zagreb, Hrvatska. Reklamacije koje nisu upućene na email adresu info@fransoa.hr ili poslane poštom na adresu Valpovačka 12, 10040 Zagreb, Hrvatska odnosno te su upućene na druge adrese/email-ove neće biti razmotrene.
Izjava o jamstvu. Svi artikli u Fransoa trgovini imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, izuzevši potrošnih artikala. Ostali dijelovi iz ponude, u ovisnosti od proizvođača i/ili dobavljača ima jamstvo duže od jedne godine.

Uvjeti i odnosi između kupca i Fransoa obrt za trgovinu i usluge podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Minimum 4 characters